Болашақта «ТДҰА» АҚ нысаналы үлгісі

Жауапкершіліктен бас тарту

Қазіргі уақытта модель жұмыс істейді. Бизнес үлгісі жылдың соңына дейін аяқталады.