Қоғамның Басқармасы

Қоғамның Басқармасы

Қоғам басқару

Жандос Шаймарданов
Басқарма төрағасы
Медет Дюсембаев
Басқарма төрағасының орынбасары
Алуа Капасова
Басқарма төрағасының орынбасары
Андрей Шовкопляс
Басқарма төрағасының орынбасары